Kurdisk Forum bifalder Desmond Tutu’s fredsinitiativ

I en tid hvor det kurdiske spørgsmål påkalder stor opmærksomhed fra det internationale samfund har den sydafrikanske ærkebiskop og menneskerettighedsaktivist, Desmond Tutu, sendt et appelbrev til den tyrkiske premierminister Erdogan, hvori han opfordrer premierministeren til at gå i dialog med kurderne for at skabe en fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål. I brevet tilbyder Tutu at støtte premierministeren i disse bestræbelser og tilbyder sin erfaring fra den sydafrikanske fredsproces.
 
Kurdisk Forum bifalder Desmond Tutus modige og ærværdige initiativ og opfordrer det internationale samfund, herunder danske politikere og NGO’ere, til at gå samme vej og støtte op omkring bestræbelserne for en demokratisk og fredelig løsning på det kurdiske spørgsmål. Det er vigtigt, at det internationale samfund samtidig anerkender konfliktens parter og ikke ekskluderer nogen i disse betræbelser. Historien har vist, at en eksklusion af bestemte parter i en konflikt ikke vil løse problemet, men tværtimod bidrage til flere lidelser og ofre på begge sider.

Læs Desmond Tutu’s brev her.

Kontakt: Serdal Benli, 27208860 & Villo Sigurdsson, 41485028